Dokkumer of netjes genoemd Biljardé…..

Inwoners van Dokkum noemen zich Dokkumer echter bij ons in de biljartsport in het Noorden verstaan we hier iets heel anders onder en in het nette Nederlands vertaald een Biljardé….

Citaat Biljarderen;

Hieronder verstaat men dat de pomerans van de keu nog met de speelbal in contact is als de speelbal de tweede bal of een band raakt. In dit geval is de (eventuele) carambole ongeldig en is de tegenspeler aan de beurt. Zie ook het filmpje hieronder op YouTube.

www.youtube.com/watch?v=e-vsh2Hhopg

De meeste biljarters onder ons en met name de betere spelers ook in ons circuit van Friesland Ranking weten wat we met een Dokkumer / Biljardé bedoelen zoals in citaat hierboven is omschreven. Helaas komt het te vaak voor dat ook de sterkere spelers dit toch doen terwijl ze weten dat ze fout zijn maar de betreffende arbiter dit niet herkend of hen niet durft al te tellen.

Net beginnende biljarters en minder sterke spelers weten dit (wellicht) nog niet echter mogen, sterker nog, wellicht moeten zij gecorrigeerd worden door de spelers die het wel weten!

Ook de arbiter (s) onder ons moeten hier scherper op anticiperen en ook hier geldt dat de betere arbiters onder ons in de meeste gevallen al weten of de aanleggende speler een Dokkumer / Biljardé gaat maken. Bij twijfel kan ook het geluid (doffe knal) nog extra bewijs geven. En of het nu een mindere speler is of een betere speler dat maakt niet uit, beide keren is het ongeldig en moet de speler gaan zitten!

Laten we met zijn allen proberen ook deze sportiviteit in ons circuit hoog te houden.

Het bestuur