Zomerstop

De algemene ledenvergadering is geweest en het bestuur zal de komende maanden zich bezig houden met de voorbereiding op het nieuwe seizoen 2018-2019.

De voorlopige agenda (concept) komt binnenkort op de site en we starten het 1e toernooi zoals afgelopen jaren bij De Herberch fan Nylan en wel in het weekend van 26 t/m 30 september 2018.

Opgave bij Arend Bonnema;

telnr; 0515-569263

mobiel; 06-43214855

e-mail; arendbonnema@ziggo.nl

Namens Klaas, Bart, Hendrik en Marcel iedereen een hele fijne zomer en graag tot in september.