Een fijn, gezond en sportief 2019

Het jaar 2018

Als we even terugblikken naar 2018 dan kunnen we als bestuur concluderen dat het afgelopen jaar positief is verlopen…

Helaas minder positief nieuws maar ook daar ontkomen we niet aan zijn de mensen die ons zijn ontvallen waaronder Jos Verheijen en Jan Aaldert Vochteloo beiden van Biljartvereniging Steenwijk, fanatieke biljarters maar vooral fijne mensen.

De start was in januari 2018 in Wolvega met als winnaar Martin Boonstra die uiteindelijk na een spannende strijd tot het laatste toernooi in Steenwijk zich als winnaar van het klassement 2017-2018 ontpopte door nipt clubgenoten Marcel Boomstra en Ronald Schuyl achter zich te laten.

De masters deze editie in Gorredijk werd gewonnen door de altijd sterk opererende Jan Viskil die ook dit seizoen al weer van zich laat gelden.

De zomerstop heeft het bestuur hard gewerkt aan de vernieuwingen die in de vergadering met de leden zijn besloten en dat heeft geresulteerd in de goede start van seizoen 2018-2019. Deze vernieuwingen (op de site) zorgen o.a. voor snellere afronding van de partijen in de knock-out fase.

De opening in Nylan was wederom een succes een ook de daaropvolgende toernooien een goede opkomst allemaal ruim boven de 50 deelnemers met uitschieters naar 70 a 80. Laten we dit doorzetten in 2019.

Het laatste toernooi 2018 werd gewonnen door ondergetekende die tevens 2018 afsluit als koploper van het klassement gevolgd door Jitse Postma en Menno van der Veer. Wie o wie gaan de top 3 aanvallen?

Dit seizoen nog 9 toernooien dus nog alle kans om de beste 16 te halen waarbij we traditioneel weer starten in Wolvega bij De Passage 11 t/m 13 januari onder leiding van Alex Binnema. Alle reden om je op te geven mits je dit nog niet hebt gedaan.

Vanuit het voltallige bestuur iedereen bedankt voor het inzet, deelname en toewijding afgelopen jaar en alvast een zeer fijn, gezond en sportief 2019 toegewenst.

Daarnaast persoonlijk wil ik mijn mede bestuursleden, Cor de Jong en alle wedstrijdleiders enorm bedanken voor het jaar 2018 en in het bijzonder Geert en Aleida Popma voor hun sponsoring.

Tot in januari tot in Wolvega…

De voorzitter