Tjeerd Vellinga pakt titel Garijp

Zie bijgevoegd verslag