Nieuwe sponsor Friesland Cup

Het faillissement van Bierling-de-Schepper enkele maanden geleden heeft ook zijn weerslag gehad financieel op de Friesland Cup aangezien de beloofde sponsorgelden seizoen 2014-2015 niet zijn ontvangen.

Gelukkig dat het bestuur nog een buffer had opgebouwd om de Friesland Cup draaiende te houden echter was het noodzaak het nieuwe seizoen wel nieuwe inkomsten te genereren.

Het bestuur kan met trots zeggen dat er voor het nieuwe seizoen 2015-2016 een nieuwe hoofdsponsor gevonden is dit in de vorm van Geert Popma Biljartservice.

We willen Geert Popma enorm bedanken voor deze sponsoring komend seizoen en hopen op een langdurige samenwerking.

Het bestuur